Arhieparhia Greco-Catolică de Alba Iulia și Făgăraș image

Curia Arhieparhiei

Protosincel: PS Cristian Crișan, Episcop Auxiliar.

Sinceli: Sunt constituiți de Arhiepiscopul Arhieparhiei, fiind la dispoziția acestuia pentru chestiunile care le sunt încredințate.

Tribunal Arhieparhial de Primă Instanță: organism care are competența de a judeca în primă instanță: cauzele matrimoniale în forma ordinară sau brevior, cauzele penale și cauzele contencios-administrative de pe teritoriul Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș.
Contact: [email protected]

Birouri

Economic

Contact: [email protected]

  • Econom - Sub autoritatea Arhiepiscopului Arhieparhiei, are sarcina de a administra bunurile temporare ale Arhieparhiei, de a supraveghea administrarea bunurilor bisericești în întreaga Arhieparhie, de a se asigura în ceea ce privește conservarea, protecția și sporirea lor, de a suplini neglijența administratorilor locali și de a administra personal bunurile care nu au un administrator desemnat de drept.
  • Compartiment Personal - răspunde de elaborarea şi implementarea aspectelor legate de personalul clerical și neclerical al Arhieparhiei.
  • Compartiment contabilitate - are atribuții în elaborarea operațiunilor economico-financiare ale Arhieparhiei.

Juridic

Contact: [email protected]

Organism consultativ al Arhiepiscopului Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș cu privire la chestiuni de ordin juridic, canonic și civil.

Mass-Media

Contact: [email protected]

Sub autoritatea Arhiepiscopului Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, are competențe în organizarea acțiunilor de comunicare în Arhieparhie și a mijloacelor de comunicare socială.

Pastorația tinerilor și a copiilor

Contact: [email protected]

Sub autoritatea Arhiepiscopului Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, are competenţe în propunerea și organizarea activităților adresate tinerilor și copiilor pe teritoriul Arhieparhiei.

Pastorația familiilor

Contact: [email protected]

Sub autoritatea Arhiepiscopului Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, are competenţe în propunerea și organizarea activităților adresate familiilor pe teritoriul Arhieparhiei.

Consilii și comisii

Consiliul Pastoral - organism consultativ al Arhiepiscopului Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, având sarcina de a studia și de a evalua propuneri practice privitoare la activitățile pastorale în Arhieparhie.

Consiliul Economic – organism consultativ al Arhiepiscopului Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, fiind format din experți în economie și în drept. Îl sprijină pe Arhiepiscop în administrarea economică a Arhieparhiei.

Colegiul Consilierilor Arhieparhiali – organism consultativ al Arhiepiscopului Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, căruia îi revin funcțiile determinate de dreptul canonic.

Consiliul Preoțesc - organism consultativ al Arhiepiscopului Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, care conform normei dreptului canonic, este la dispoziția Arhiepiscopului Arhieparhiei.

Comisia Liturgică și artă sacră – organism consultativ al Arhiepiscopului Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, cu competențe în domeniul liturgic, al pastorației liturgice, al muzicii și al artei sacre, cu misiunea specifică de a veghea la aplicarea normelor liturgice pe teritoriul Arhieparhiei.